//Στεγανοποίηση υπόγειων τοιχείων
Στεγανοποίηση υπόγειων τοιχείων2017-03-05T15:01:10+00:00

Στεγανοποίηση υπόγειων τοιχείων

Η Στεγανοποίηση υπογείου είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη εισροή του νερού και να δημιουργήσουμε υπόγειους στεγανούς χώρους .Η στεγανοποίηση των υπογείων πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία από την εσωτερική ή εξωτερική επιφάνεια των τοιχίων. Συνιστάται η στεγανοποίηση από την εξωτερική επιφάνεια κατά την κατασκευή του κτιρίου πριν μπαζωθεί ώστε να μην δεσμεύεται η εσωτερική πλευρά από μελλοντικές επεμβάσεις από ηλεκτρολογικά & υδραυλικά έργα. Τα υπόγεια δεν λειτουργούν πια μόνο σαν χώροι αποθήκευσης, αλλά στη σημερινή εποχή χρησιμοποιούνται και ως χώροι διαμονής, εργασίας ή στάθμευσης και η καλή στεγανοποίηση των υπογείων είναι πολύ σημαντική.