//Σύστημα θερμομονωτικών πλατκιδίων τύπου POLYTILE
Σύστημα θερμομονωτικών πλατκιδίων τύπου POLYTILE2017-03-05T15:48:11+00:00

Σύστημα θερμομονωτικών πλατκιδίων τύπου POLYTILE

Η τοποθέτηση του Polytile πάνω από τη στρώση της στεγανοποίησης αποτελεί λύση Ανεστραμμένης Μόνωσης (invested insulation).

Ανεστραμμένη μόνωση είναι η μέθοδος κατά την οποία η στρώση της υγρομόνωσης τοποθετείται κάτω από τη στρώση της θερμομόνωσης.

Κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η προστασία που παρέχεται στη στεγανοποίηση από τις αλλαγές της θερμοκρασίας και από τις μηχανικές καταπονήσεις,  καθώς και η αποφυγή του φαινομένου συμπύκνωσης υδρατμών. Δημιουργούμε στρώση ρύσεων στην πλάκα του δώματος και τοποθετούμε υδρορροές  (εφόσον δεν υπάρχουν) .

Στη στεγανοποίηση του δώματος πρέπει να είναι πολύ καλά εξομαλυσμένες για τη μείωση των καταπονήσεων του Polytile .

Για την προστασία της στεγανοποίησης συνιστάτε η τοποθέτησης γεωυφάσματος πάνω σε αυτή .

Τα πλακίδια Polytile τοποθετούνται ελεύθερα αρχίζοντας από την περίμετρο, σε διάταξη διακοπτόμενων αρμών ταιριάζοντας τις ειδικές  πατούρες, ώστε να βελτιώνεται η σταθερότητα και η βατότητα του δώματος.

Για την κάλυψη του περιμετρικού κενού που δημιουργείται, προτείνεται η χρήση λευκού χαλικιού ή λευκού τσιμεντοκονιάματος.

Οι αρμοί μεταξύ των πλακιδίων δεν πρέπει να σφραγίζονται σε καμία περίπτωση (για λόγους ανεμοαπορρόφησης), όπως επίσης πρέπει να αποφεύγεται η οριζόντια μετακίνησης του Polytile (αυτό εξασφαλίζεται εάν η διάστρωση καταλήγει περιμετρικά σε ανυψώσεις του δώματος όπως π.χ. τοίχους ή στηθαία).

Σε κτίρια εκτεθειμένα σε δυνατούς ανέμους είναι δυνατό να απαιτείται κατακόρυφη ακινητοποίηση των πλακών με στερέωση της πρώτης περιμετρικής ζώνης με χρήση μεταλλικής γωνίας ή με λούκι από τσιμεντοκονίαμα .