//Εφαρμογή κυβόλιθων
Εφαρμογή κυβόλιθων2017-03-05T11:59:09+00:00

Εφαρμογή κυβόλιθων

kivolithos_idealfloor

Oι τρόποι τοποθέτησης των κυβόλιθων σε μια επίστρωση κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την αισθητική εμφάνιση της επιφάνειας και σε κάποιο βαθμό την αντοχή της σε παραμορφώσεις. Oι τρόποι τοποθέτησης εξαρτώνται επίσης από το σχήμα των κυβόλιθων, το σχήμα της επιφάνειας που θα επιστρωθεί και την ποικιλία των διαθέσιμων στοιχείων.

Oι κυβόλιθοι με ειδικές εγκοπές ή με περιμέτρους που προσαρμόζονται μεταξύ τους μπορούν να τοποθετηθούν μόνο με έναν τρόπο. Oι ορθογώνιοι κυβόλιθοι μπορούν να τοποθετηθούν έτσι, ώστε οι αρμοί τους να συμπίπτουν ή να εναλλάσσονται. Μπορούν επίσης να διαταχθούν με τη μορφή “ψαροκόκκαλου” 90° ή 45°. Η διάταξη αυτή, εκτός από το ενδιαφέρον αισθητικό αποτέλεσμα, κάνει τα ορθογώνια στοιχεία να “κλειδώνουν” μεταξύ τους, προσδίδοντας έτσι στην επίστρωση μεγαλύτερη αντοχή σε παραμορφώσεις. Για το λόγο αυτό, η διάταξη ψαροκόκκαλου είναι κατάλληλη για δρόμους επί των οποίων κινούνται οχήματα, που τείνουν να προκαλέσουν ερπυσμό της επίστρωσης κατά το φρενάρισμα και την επιτάχυνση. O συνδυασμός δύο ή περισσότερων τύπων ορθογώνιων κυβόλιθων παρέχει πολλές δυνατότητες τοποθέτησης. Oι δύο ή τρεις τύποι κυβόλιθων μπορούν να τοποθετηθούν διαδοχικά σε κάθε σειρά, με εναλλασσόμενους αρμούς μεταξύ των σειρών. Μπορούν επίσης να δημιουργηθούν διαδοχικές σειρές από στοιχεία ίδια μεταξύ τους, οι οποίες εναλλάσσονται με σειρές από διαφορετικά στοιχεία. Μπορεί εξάλλου δύο ή τρεις τύποι στοιχείων να τοποθετηθούν “ακανόνιστα”, επαναλαμβάνοντας ένα συγκεκριμένο μοτίβο.

Για τη δημιουργία κυκλικών ή καμπύλων επιφανειών, οι κυβόλιθοι τοποθετούνται έτσι, ώστε να δημιουργούνται μεταξύ τους σφηνοειδείς αρμοί. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν ειδικοί κυβόλιθοι διαφόρων μεγεθών με σφηνοειδή ή τραπεζοειδή επιφάνεια. Μια άλλη επιλογή αποτελεί η χρήση των κοινών, ορθογώνιων κυβόλιθων σε συνδυασμό με κυβόλιθους σφηνοειδούς επιφάνειας. Η κατασκευή της επίστρωσης απλουστεύεται, αν το σύστημα διαθέτει ειδικά καμπυλόγραμμα στοιχεία τα οποία αποτελούν τμήματα κυκλικών δακτυλίων με διάφορες ακτίνες.