//Αντιολισθητική Ράμπα
Αντιολισθητική Ράμπα2017-02-12T16:55:37+00:00

Αντιολισθητική Ράμπα

Το σκυρόδεμα  C 16/20  οπλισμένο με δομικό πλέγμα  Τ 92 και ενδυναμωμένο με ίνες πολυπροπυλενίου αποτελεί το υλικό για την κατασκευή της αντιολισθητικής ράμπας. Αφού η επιφάνεια διαμορφωθεί, δίνονται σωστές κλίσεις με τη βοήθεια ειδικού καλουπιού. Στη συνεχεία τοποθετείται σχάρα απορροής υδάτων και η ράμπα σκυροδετείτε. Ακολουθεί επίπαση δύο στρώσεων σκληρυντικού υλικού και χρώματος εάν αυτό ζητηθεί. Αμέσως μετά κατασκευάζεται η αντιολισθητική επιφάνεια (τύπου ψαροκόκαλο). Οι Αντιολισθητική Ράμπα προτείνετε για χώρους υπογείων ή υπερυψωμένων γκαράζ και παρκινγκ, με στόχο την ασφαλέστερη είσοδο ή έξοδο των αυτοκινήτων.