//Αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα
Αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα2017-09-25T08:39:11+00:00

Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδα

Ειναι ένα έγχρωμο πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα, χωρίς διαλύτες, για τη δημιουργία αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου. Τα συστατικά του αποτελούνται από ρητίνες και επιλεγμένους σκληρυντές χωρίς διαλύτες, με υψηλή σκληρότητα, μεγάλη αντοχή στην τριβή, στο κιτρίνισμα και στα χημικά (αλκάλια, αραιά οξέα, νερό, ορυκτέλαια και αρκετά διαλυτικά). Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30°C έως +100°C (σε ξηρή φόρτιση). Εφαρμόζεται ως ρητινοκονίαμα σε ανάμιξη με χαλαζιακή άμμο Μ32 (διαβαθμισμένης κοκκομετρίας μέσης διαμέτρου κόκκου 0,26 mm), σε αναλογία 1:1-1:1,2 κ.β. έως και 1:2 κ.β. (μίγμα Α+Β : χαλαζιακή άμμος).

Το ενδεικτικό πάχος εφαρμογής είναι 1-4 mm. Είναι κατάλληλη επίστρωση για δάπεδα εργοστασίων, βιοτεχνιών, πολυκαταστημά των, αποθηκών, γκαράζ, συνεργείων, σφαγείων, χώρων τροφίμων, νοσοκομείων και γενικά για δάπεδα όπου είναι επιθυμητές μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές. Συνιστάται στην ανακαίνιση και επιδιόρθωση παλιών δαπέδων, χάρη στην ικανότητά του να καλύπτει ατέλειες και την γρήγορη βατότητά του. Η διάρκεια ζωής του είναι ιδιαίτερα αυξημένη, διάστημα στο οποίο διατηρεί αναλλοίωτες τις ιδιότητές του. Ενδείκνυται για επιφάνειες που πρόκειται να βρίσκονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα και αλκοολούχα ποτά (σύμφωνο με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 1935/2004 και 1895/2005 και Κεφ. ΙΙ, άρθρο 28 Κώδικα Τροφίμων και Ποτών).